Sommaren 2015 förvärvades Kapitalkredit Sverige AB av SVEA Ekonomi AB för att även stärka sitt varumärke i Västsverige.

Vi vill nu informera er om att under första kvartalet 2020 så kommer Kapitalkredit i Sverige AB att gå samman med moderbolaget SVEA Ekonomi AB. Som följd av detta kommer Kapitalkredit vara en fullfjädrad del av SVEA-varumärket och följaktligen även gå under namnet ’Svea’, dock med samma bas som tidigare i Göteborg, med landet som utgångspunkt.

För Dig som kund innebär detta dock ingen märkbar förändring. Avtalet oss emellan löper på i vanlig ordning precis som tidigare, utan förändringar i villkoren. Vi kommer fortfarande att erbjuda samma typer av tjänster och samma personliga service. Du kommer fortfarande ha kvar samma kontaktpersoner som innan och kommer kunna nå oss på samma nummer som tidigare.


Enda förändringen som kommer ske är att mailadresserna kommer ändras framgent men vi kommer ta kontakt i god tid innan det sker, samt även ha uppsikt över våra gamla.

Som kund får Du alltså tillgång till hela SVEAs breda produktutbud (www.svea.com), förenat med samma höga servicegrad och flexibilitet som kännetecknat oss på Kapitalkredit.

Har Du frågor eller funderingar kring denna övergång så får Du gärna höra av Dig till oss!

Kapitalkredit Sverige AB

Med vänlig hälsning,

Senaste inlägg